thesis-2

قسط بندی هزینه انجام پایان نامه

برگزاری کلاس توجیهی در موسسه

انجام اصلاحات حتی پس از دفاع

thesis-3

مشاوره و پیشنهاد موضوع رایگان

نگارش پروپوزال بر اساس منابع روز

انجام اصلاحات تا تصویب کامل پروپوزال

header-thesis-1
نام
شریف یار
سایت اینترنتی
http://sharifyar.com
معرفی نویسنده

نحوه ارائه کنفرانس و دفاع از پایان نامه

نحوه ارائه کنفرانس و دفاع از پایان نامه جلسه دفاع از پایان نامه برای دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد یا مبحث نحوه ارائه کنفرانس و دفاع از پایان نامه معمولاً یک موضوع بسیار استرس آور و وحشتناک است، موضوعی که به اعتقاد نویسنده میتواند یک سکوی پرتاب فوق العاده برای این افراد باشد تا بتوانند […]

پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد راهنماهایی برای آماده‌سازی پایان‌نامه‌ ارشد فصل 1: مقدمه‌ای بر پروژه‌ی فارغ‌التحصیلی و نوشتار پایان‌نامه بخش 1-1: چه چیزی از یک پایان‌نامه انتظار می ‌رود؟ پایان نامه ارشد و تحقیق یکی از اجزای ضروری پروژه‌ی فارغ‌التحصیلی است. پایان نامه ارشد و دکترا غالباً به عنوان نقطه‌ ی اوج فارغ ‌التحصیلی و محصول […]

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق – ثبت اسناد و املاک

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق – ثبت اسناد و املاک پایان نامه حقوق ثبت اسناد و املاک …در حال تکمیل است. فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق – ثبت اسناد و املاک فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق – ثبت اسناد و املاک نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه حقوق – ثبت […]

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق مالی – اقتصادی

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق مالی – اقتصادی پایان نامه حقوق مالی اقتصادی …در حال تکمیل است. فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق مالی – اقتصادی فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق مالی -اقتصادی نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه حقوق مالی – اقتصادی در شریف یار دپارتمان علوم انسانی و مدیریت […]

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق اقتصادی

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق اقتصادی پایان نامه حقوق اقتصادی …در حال تکمیل است. فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه حقوق اقتصادی در شریف یار دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای انجام پایان نامه ارشد […]

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق – تجارت بین الملل

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق – تجارت بین الملل پایان نامه حقوق تجارت بین الملل …در حال تکمیل است. فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق – تجارت بین الملل فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق – تجارت بین الملل نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه حقوق – تجارت بین الملل در شریف […]

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق – محیط زیست

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق – محیط زیست پایان نامه حقوق محیط زیست …در حال تکمیل است. فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق – محیط زیست فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق – محیط زیست نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه حقوق – محیط زیست در شریف یار دپارتمان علوم انسانی و […]

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق خانواده

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق خانواده پایان نامه حقوق خانواده …در حال تکمیل است. فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خانواده فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خانواده نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه حقوق خانواده در شریف یار دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای انجام پایان نامه ارشد […]

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق – مالکیت فکری

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق – مالکیت فکری پایان نامه حقوق مالکیت فکری …در حال تکمیل است. فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق – مالکیت فکری فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه حقوق – مالکیت فکری در شریف یار دپارتمان علوم انسانی و مدیریت […]

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق بشر

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق بشر پایان نامه حقوق بشر …در حال تکمیل است. فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه حقوق بشر در شریف یار دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار برای انجام پایان نامه ارشد […]