انجام مقاله و پایان نامه مهندسی عمران

انجام پروژه، پایان نامه و مقاله مهندسی عمران توسط فارغ التحصیلان ارشد و دکتری دانشگاه های برتر کشور

پروژه های مقطع کارشناسی عمران

 • پروژه بارگزاری بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

 • پروژه زلزله بر اساس آیین نامه 2800 زلزله ایران

 • پروژه راهسازی

 • پروژه فولاد بر اساس مبحث ششم، مبحث دهم، آیین نامه 2800 زلزله ایران و ارائه دفترچه محاسبات شامل تحلیل و طراحی های دستی و نرم افزاری با نرم افزار های ETABS, SAFE, SAP

 • پروژه بتن بر اساس مبحث ششم، مبحث نهم، آیین نامه 2800 زلزله ایران ارائه دفترچه محاسبات شامل تحلیل و طراحی های دستی و نرم افزاری با نرم افزار های ETABS, SAFE, SAP

 • پروژه آب و فاضلاب

 • پروژه پل

 • پروژه ساختمان های صنعتی نظیر سوله،…

 • پروژه ساختمان های بنایی

 • پروژه متره و برآورد سازه

پروژه های مقطع کارشناسی ارشد عمران

انجام پایان نامه ها در کلیه گرایش های عمران

گرایش سازه

گرایش ژئوتکنیک (خاک وپی)
گرایش مهندسی آب گرایش سازه های هیدرولیکی
گرایش برنامه ریزی و حمل ونقل گرایش سازه های دریایی
گرایش راه وترابری گرایش محیط زیست
گرایش مدیریت ساخت گرایش زلزله
گرایش رودخانه گرایش آب و فاضلاب
 • پروژه اجزاء محدود

 • پروژه اندرکنش خاک و سازه

 • پروژه اندرکنش آب و سازه

 • پروژه سدهای خاکی

 • پروژه مهندسی تونل و مکانیک سنگ

 • پروژه مهندسی پی پیشرفته

 • پروژه دینامیک سازه

 • پروژه هیدرولیک پیشرفته

 • پروژه روش های عددی در مهندسی عمران

 • پروژه آب های زیر زمینی

 • سمینار

 • پروژه پل سازی

 • پروژه بهینه سازه سازه ها

 • پروژه تصفیه خانه های آب و فاضلاب

 • ترجمه متون تخصصی

انجام پروژه، پایان نامه و مقاله مهندسی عمران

فهرست موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه
فهرست موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرایش زلزله
فهرست موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرایش خاک و پی
فهرست موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرایش راه و ترابری
فهرست موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه های دریایی
فهرست موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرایش محیط زیست
فهرست موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرایش مدیریت منابع آب