انجام پروژه، مقاله و پایان نامه رشته اقتصاد

انجام پروژه، مقاله و پایان نامه اقتصاد توسط دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه های معتبر کشور

علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه ی منابع می باشد.این علم در دانشگاه های دنیا تحت عنوان رشته ی علوم اقتصادی ارائه می گردد.در واقع این علم در صدد پاسخگویی به این سوال است که در یک جامعه عوامل تعیین کننده در تخصیص بهینه ی منابع چیست؟ لازم به ذکر است به منظور اتمام مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انجام پایان نامه اقتصاد الزامی است.
مجموعه ی علوم اقتصادی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی شامل گرایشات زیر می باشد:

مقطع کارشناسی:

1. اقتصاد نظری
2. اقتصاد بازرگانی
3. اقتصاد کشاورزی
4. پول و بانکداری
5. اقتصاد صنعتی
6. اقتصاد حمل و نقل

مقطع کارشناسی ارشد:

1. علوم اقتصادی
2. توسعه ی اقتصادی و برنامه ریزی
3. برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
4. اقتصاد انرژی
5. بانکداری اسلامی
6. اقتصاد و تجارت الکترونیک

مقطع دکتری:

1. اقتصاد نظری
2. اقتصاد سنجی
3. اقتصاد پولی
4. اقتصاد اسلامی
5. اقتصاد بخش عمومی
6. اقتصاد توسعه اقتصادی
7. اقتصاد بین الملل
8. اقتصاد مالی
9. اقتصاد شهری و منطقه ای
10. اقتصاد منابع
11. سیر اندیشه های اقتصادی
12. نظام های اقتصادی
13. اقتصاد سلامت
دپارتمان رشته اقتصاد موسسه شریف یار با کادری از فارغ التحصبلان ارشد و دکتری رشته اقتصاد از دانشگاه های مطرح کشور آمادگی خود را جهت مشاوره طرح های تحقیقاتی این رشته اعلام می دارد. بخشی از خدمات نرم افزاری که متخصصین شریف یار می توانند شما را یاری نمایند عبارت است از برازش و تحلیل مدل های سری زمانی و پنل دیتا از قبیل: OLS,GLS-2SLS,3SLS-FE,RE-ARDL-VAR-ARCH&GARCH-SEM- LOGIT&PROBIT- . . . با استفاده از نرم افزارهای: EVIEWS, STATA, MICROFIT.
برای آگاهی از کارهای انجام گرفته در این رشته می توانید سابقه کاری موسسه شریف یار مشاهده فرمایید.
مشاوره و انجام پروژه و مقاله و پایان نامه اقتصاد

فهرست موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد

فهرست موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

فهرست موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ريزي اقتصادي

فهرست موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصادسنجی

فهرست موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی