سفارش تحلیل آماری پایان نامه

پایه و اعتبار هر پژوهش علمی مبتنی بر تجزیه و تحلیل های آماری به کار گرفته شده در آن است. امروزه تمامی اساتید و جامعه علمی به این نتیجه رسیده اند که نمی توان انتظار داشت که محقق یا دانشجو با گذراندن 2 تا 8 واحد درسی آمار، به تمامی روش های پیچیده آماری تسلط داشته باشد و خود به تنهایی بتواند با انواع نرم افزار های آماری کار کرده و موضوعات آماری آن را نیز تجزیه و تحلیل نماید. بدین منظور لازم است در انجام تحقیق و مقالات و پایان نامه های علمی، از اطلاعات و دانش تخصصی کارشناسان آماری استفاده گردد.

بدین منظور، موسسه شریف یار جهت ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه ی تجزیه و تحلیل های گوناگون آماری، تیمی متخصص از کارشناسان مختلف آماری را گردهم آورده است. در این بخش به منظور استفاده از مشاوره های تخصصی کارشناسان آماری این موسسه، می توانید از طریق تکمیل اطلاعات خواسته شده، درخواست خود را با ما در میان بگذارید.

نام * نام خانوادگی*
موبایل* تلفن ثابت
ایمیل 1* ایمیل 2
رشته تحصیلی * گرایش
دانشگاه* مقطع*

موضوع تحقیق*

نرم افزارهای مورد نیاز:*

توضیحات تکمیلی

الصاق فایل

متن تصویر را وارد کنید.
captcha